Před porodem: Poslední utěšování a rady tety Mejlinky rodičce Fabience

Before birth: Last advice and  consolation from May-Lee for the expectant mother Fabienne

Vor der Geburt: Letzter Rat und Trost von May-Lee der Gebärerin Fabienne

 

 

 

 

 

 

Po porodu: Léto už je v plném proudu, ale pořád to není ono, a proto jsme na svět přišli my – naše správná čtyřka.

After birth: Sommer is well underway , but that isn’t yet the staff and hence there is our great foursome

Nach der Geburt: Sommer befindet sich schon im vollen Schwung , trotzdem es ist noch nicht das Richtige. Ebendeshalb kommt unsere richtige Vierzahl.

 

        

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Už jsou nám tři týdny : Poznávání světa je tak dobrodružné.

Three weeks old : Discovering of the World is so adventurous.

Drei Wochen alt: Die Weltentdeckung ist wirklich abenteuerlich.

 

              

 

 

 

 

 

 

                                                                        …. ale mlíčko od maminky je přece jen lepší.

                                                                        …. but mother´s milk is better anyway.

                                                                        …. aber Milch von unserer Mama ist trozdem besser.

 

                 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

To už  nám budou dva měsíce, je to možné?

Wir werden schon zwei Monate alt, ist es möglich?

We will be already two months now, is it possible?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právě slavíme tři měsíce naše šťastného života a to se neobejde bez fotografování. Tady jsou naše portréty.

 

 

            

Já se jmenuji Cher,  ale říkají mi Šérinko                                                                              Já se jmenuji Chanel, ale říkají mi Šanelko

 

            

Já se jmenují Cherubín, ale říkají mi Cheroušku                                                                                            Já se jmenuji Charlotte, ale říkají mi Šarlotko

 

 

 

             

 

 

 

 

 

TO JE NAŠE MAMA

jméno: Fabienne von Silvan

dosažený titul: CH - Šampionka

chovatelka: Silvia Roell - Becker / D

majitelé: Stanislava & Petr Weig / CZ

 

 

 

 

TO JE NÁŠ PAPA

 

jméno: Cortez the Killer de Cesaris, CZ

dosažený titul: GIC - Grand Interšampion

chovatel i majitel : Jiří Krč

 

 

 

 

 

 

ZPĚT - BACK