Toto logo je symbolem solidarity těch chovatelů, kteří udržují krásu barmské rasy v 10 uznávaných barvách.

Prosím věnujte vždy pozornost tomuto logu!

Dieses Logo ist ein Symbol für die Solidarität aller Züchter, die wundervolle Rasse Burma in den 10 anerkannten Farben zu erhalten.

Bitte achten Sie auf dieses Logo!

This LOGO is a symbol for the solidarity of all breeders to maintain the wonderful Burmese breed in all 10 recognized colours.

Please pay attention to this logo!

w

 

 

http://www.burmese-cats-alliance.com/

 

BARMSKÉ KOČKYŘíkají o nás, že jsme „lidské kočky“. Je to proto, že nadevše milujeme své dvounohé kamarády. Mazlení s našimi páníčky patří k hlavní náplní našeho života. Jinak jsme však velmi temperamentní a inteligentní. Jsme mistři ve vynalézání nejrůznějších kočičích her. Je to snad i proto, že náš původ sahá až do 15. století, kdy nás v Barmě pro svoje obveselení začali chovat buddhističtí mniši. Dodnes jsme ozdobou tajemných buddhistických klášterů , kde máme i svoje výsadní postavení. Takže nám není cizí ani dlouhé meditování o životě spolu s našimi páníčky.

 

 

Vrh „A“ z 9. 11. 2006

Vrh B z 13. 3. 2008

Vrh C z 6. 12. 2009

Vrh D z 13. 3. 2011

Vrh „E“ z 7. 11. 2011

Vrh „F z 11. 8. 2012

Vrh „G“ z 4. 11. 2013

Vrh „H“ z 23. 5. 2015

Vrh „CH“ z 7. 8. 2017

Vrh „I“ z 26.7. 2019

 

 

 

Kontakty

 

BURMA KATZEN

 

Man sagt, wir sind "Menschenkatzen".Sicher ist es wegen unserer grenzlosen Liebe zu unseren zweifüssigen Kamaraden. Die Liebkosungen mit unseren Herrchen gehören zum Hauptinthalt unseres Lebens. Sonst sind wir aber temperamentvoll und int elligent. Wir sind Meister der Erfindungsgabe von verschiedensten Katzenspiele. Vielleicht der Grund liegt in unserer Abstammung schon von 15. Jahrhundert. Damals begannen die buddhistischen Mönche für ihre Belustigung uns zu züchten. Bis zum heutigen Tage sind wir eine Zierde der geheimnisvollen buddhistischen Klöster, wo wir auch unsere privilegierte Position haben. Folgendermassen sind wir sogar geeignet stundenlang mit unseren Herrchen über das Leben zu meditieren.

 

 

Wurf „A“ vom 9. 11. 2006

Wurf B vom 13. 3. 2008

Wurf „C“ vom 6. 12. 2009

Wurf „D“ vom 13. 3. 2011

Wurf „E“ vom 7. 11. 2011

Wurf „F“ vom 11. 8. 2012

Wurf „G“ vom 4. 11. 2013

Wurf „H“ vom 23. 5. 2015

Wurf „CH“ vom 7. 8. 2017

Wurf „I“ vom 26. 7. 2019

 

 

die Kontakte

 

 

BURMA CATS

 

It is said that we are "human cats". It is for that reason that we love our two-legged mates more than anything else. Caressing our mates belongs to the main contents of our life. Otherwise we are very vivacious and smart. We are champion s in inventing various cat's games.The reason of that may be our origin from the 15th century. At that time the Buddhist monks began breeding us for their amusement in Burma.We have been the adornment of the mystery Buddhist monasteries, where we are keeping our privileged position up to now. Thus even an endless meditation on the life sitting together with our masters is not alien to our nature.

 

Litter „A“ from 9. 11. 2006

Litter „B“ from 13. 3. 2008

Litter „C“ from 6. 12. 2009

Litter „D“ from 13. 3. 2011

Litter „E“ from 7. 11. 2011

Litter „F“ from 11. 8. 2012

Litter „G“ from 4. 11. 2013  

Litter „H“ from 23. 5. 2015

Litter „CH“ from 7. 8. 2017

Litter „I“ from 26. 7. 2019  

 

 

Contacts